Szabályzat

M.A.R.K. logo

M.A.R.K. RealSim – Coop Szabályzat

Bevezetés:

A M.A.R.K. RealSim – Coop Szabályzat azzal a céllal született, hogy az ArmA katonai szimulációs játékkal, lehetőség szerint minél jobban, modellezzük a valós hadi körülményeket.

Minden játékosnak, aki eme szabályzat alapján szervezett játékra jelentkezik, tisztában kell lennie és köteles betartania a benne foglaltakat. A szabályzat “lefelé nyitott” rendszerű, így kiegészíthető egyéb elemekkel, hozhatunk létre speciális szabályokat, vagy akár szigoríthatjuk az alap feltételeket. A speciális szabályokra a játék meghirdetésekor és annak megkezdése előtt is fel kell hívni a figyelmet!

Célunk a kellemes szórakozás, ahol, egy katona bőrébe bújva – földön, vízen, levegőben – játszhatunk végig egy szervezett játékot kooperatív módban a „bajtársainkkal”.

Általános szabályok:

 1. Fegyelmezett, emberhez méltó viselkedés;
 2. A katonai hierarchia betartása;
 3. A tagoknak a M.A.R.K. logó viselése;
 4. Azonos név használata az alábbi helyeken (Steam/honlap/TS)
 5. Regisztráció képpel az alakulat honlapján.

Játékon való részvétel szabályai:

 1. A játékkiírás elolvasása és annak értelmezése.
 2. Jelentkezés a játékra a játékkiírásban megadott linken.

A jelentkezési modul kitöltése a játékkiírás alapján. Csak azokra a posztokra jelentkezzünk amelyek meg vannak hirdetve.

A mindenkori játékszervező fenntartja a jogot, hogy elutasítsa a játékra való jelentkezést és módjában áll a játékról eltávolítani a nem megfelelően viselkedő játékosokat!

 1. Elvárjuk a megfelelő felkészülést a játékra:
 • a szükséges addonok telepítése;
 • a kiírásnak megfelelően, időben történő megjelenés (Amennyiben nem tudsz résztvenni a játékon, azt haladéktalanul jelezd a parancsnoknak illetve a küldetés készítőjének. Amennyiben ezt többször (maximum kettő alkalom) elmulasztod, akkor nem fogjuk elfogadni a további jelentkezéseidet és eltanácsolunk.);
 • a parancsnok által készített beosztás ismerete.

Amennyiben kérdés merülne fel, az a játék megkezdése előtt tisztázandó!

Minden olyan játékost szeretettel várunk, akik a fentebb írottakat képesek maradéktalanul betartani!

Játékszabályok:

 1. Katonai hierarchia / parancsnoki lánc:

A hierarchia a hadseregek egyik alappillére. A hierarchia jelentése a fölé- és alárendeltségek rendszere, amiben az emberek vagy dolgok valamilyen szempont alapján vannak elrendezve, kategorizálva. A valódi katonasághoz hasonlóan a játékban részt vevőket mindig tapasztalt játékosok vezetik (raj -, szakaszvezető). A vezetők alá beosztott játékosoknak mindig el kell fogadniuk és végre kell hajtaniuk a felettesek parancsait. A demokráciának a játékon kívül kell maradnia.

Idézet a Serenity című filmből:

Kapitány: “Lőjük le őket.”

Legénység tagja: “Biztos, hogy ez bölcs dolog?”

Kapitány: “Tudod, mi az a parancsnoki lánc? Az a lánc, AMIVEL ADDIG VERLEK, amíg rá nem jössz, ki itt a parancsnok.”

Legénység tagja: “Értettem uram!”

 1. Fegyverhasználat / fegyverkezelés:

A küldetés megkezdése előtt lövést KIZÁRÓLAG a szervező/parancsnok által kijelölt próbahelyen, biztonságos irányba szabad leadni! Ugyanez a szabály vonatkozik a gránátokra is!

A műveleti területen kívül a fegyverbe épített biztosító használata KÖTELEZŐ! (Ctrl+0)

Csak a szervező/parancsnok utasítására helyezhető tár a fegyverbe. A küldetés lefújásakor a műveleti területen kívül automatikusan, felszólítás nélkül biztosítsuk be fegyverünket! A műveleti területen és a próbahelyen kívül (bázis) a tárat vegyük ki!

A bevetés/küldetés alatt lövést leadni csak az érvényben lévő parancsnoki utasítás szerint lehet.

Zöld: Minden ellenséges egységre  tüzelni lehet.

Sárga: Csak akkor lehet lőni, ha tüzelnek ránk.

Piros: Tilos lövést leadni.

Gránát / gránátvető / hordozható kézi páncéltörő használata:

Használatuk automatikusan engedélyezett, használatuk korlátozása esetén csak engedélykérés után használhatók. A baráti egységeket tájékoztatni kell ezen eszközök használatáról. Rádión jelezni kell, hogy hová, mi ellen, milyen irányba akarok használni és milyen típusú gránátot. Gránátvető / hordozható kézi páncéltörő használata esetén kérjünk segítséget a távolság helyes meghatározására.

Füstgránát használata:

Amennyiben a társad nyílt vagy az ellenség felől vélhetően nyílt terepen esik el, akkor füsttel kell fedezni a helyet és jelenteni a parancsnoknak szóban/rádióban. Lehetőleg a sérült elé dobjunk 1-2 méterrel, abba az irányba, ahonnan a lövést kapta. Ezután a sérültet biztonságos helyre kell vinni, ahol a szanitéc ellátja a sérültet. Minden más szituációban parancsra/parancs kérése után lehet füstgránátot használni. A fölösleges füst használata öli a játékosok FPS értékét!

Chemlight és IR gránát használata:

Csak parancsra, parancs kérés után használható.

Laser Pointer használata:

Csak parancsra vagy parancs kérés után használható. Ezután automatikusan kell használni célpont jelölésre, ez lehet személy vagy jármű, ill. épület. Használható folyamatos vagy villogó fény a célpont megjelölésére.  A használatát be kell szüntetni, ha nincs jelölni kívánt célpont.

 1. Posztok szerinti felszerelés:

A felszerelésünk alapját az Red Hammer Studio által készített mod csomag adja. A posztok szerinti részletes felszerelés listát az alábbi táblázatban találjátok. link

Rádió:

Fontos! A személyi rádiónkat (AN/PRC-152) mindig a játék kezdetekor vesszük fel! A felszerelésünkbe elmenteni szigorúan TILOS!

Távcső / Távmérő / Lézeres megjelölő / Hőkamera:

Csak a megadott posztok használhatják, kivéve ha a parancsnok nem rendelkezik másképp.

Gránátok:

A megadott gránát mennyiségektől felfelé el lehet térni.

Elsődleges fegyver:

A karabélyok esetében kötelező a lángrejtő használata (SF3P, SFMB).

Másodlagos fegyver:

Másodlagos fegyver (pisztoly) viselése csak az SzPk-nak, az RPk-nak és a jármű személyzet (APC, tank) parancsnokának kötelező, a többi poszt esetében fakultatív a használata.

A pisztolyok közül a Beretta M9 használható.

A jelenlegi fáradási rendszer miatt az alapfelszerelések súlyát igyekezzünk 35kg alatt tartani, különben a nagyobb súly miatt hamarabb elfáradunk és ezzel hátráltatjuk a rajunk haladását.

Felszerelés ellenőrzés:

Csak a parancsnok utasítására történik (szervezők is bármikor elrendelhetik).

Menete:

 1. Parancsnok véletlenszerűen kiválaszt néhány embert
 2. A kiválasztott emberek kilépnek – ruhát, mellényt, táskát ledobnak a földre, 3 méterre hátralépnek
 3. A parancsnok vagy szervezők átnéznek minden ledobott darabot
 4. Amikor az ellenőrzés befejeződik, a játékosok visszaöltözhetnek

Amennyiben a felszerelés a szabályzatban leírtakkal és a parancsnoki utasítással nincs összhangban, akkor az alábbi szankciók lépnek életbe:

 1. A hiányzó tárgy/tárgyak pótlása, a nem megfelelő/k eltávolítás a felszerelésből és a játékos figyelmeztetése
 2. Ha a játékos megtagadja az ellenőrzést, a játékból való kizárást vonja maga után
 3. A második figyelmeztetés/rendellenesség esetén az aznapi játékból kizárást vonja maga után

A felszerelés ellenőrzésen a parancsnok a szervezők felszerelését is bármikor ellenőrizheti.

 1. Kommunikáció:

Célpont jelentése:

Nagyon fontos a kommunikáció egymással, ha célpontot látunk. A társainknak mindenképpen jelezni kell élőszóban és rádióban is, amennyiben kontaktot látunk. Adjuk meg az irányát a képernyő alján látható hud segítségével (égtájak), és ha lehet az iránytű segítségével pontosítsuk, adjuk meg a pontos fokot. Ezután hozzávetőlegesen a távolságát, ha lehet akkor ezt is pontosítsuk távolság mérő/fegyver optika segítségével. Végezetül pedig a kontakt típusát adjuk meg, baráti vagy ellenséges, ezen belül pedig azt, hogy  gyalogos, jármű vagy ezek vegyesen, milyen fegyverzettel rendelkeznek és milyen tevékenységét végeznek.

Rádiózás:

A bevetés megkezdése előtt rádiópróbát kell tartani. A rádió kipróbálása parancsra, a hud mellett látható névsor szerint történik. Fontos, hogy a rádiócsatornát ne terheljük, ne foglaljuk le hosszú ideig, ezért mindig igyekezzünk röviden, tömören, hatékonyan fogalmazni/forgalmazni. A nem a bevetéshez tartozó információkat tartogassuk a bevetés végére. Amennyiben csapattársaink hallótávolságon belül vannak, mellőzzük a rádió forgalmazást.

A rádióüzenetnek tartalmaznia kell a jelenteni kívánt célpont távolságát, létszámát, mozgási irányát, ha van harci stílusát(sétál, harci figyelő helyzetben van, fekszik) és az egység típust.

 1. Medikus rendszer:

Jelenleg az ACE 3 orvosi rendszerét használjuk a sérülések és sérülések gyógyításának szimulálására.

Bővebben az alábbi linken található információ a medik rendszerről. Link

Fontos! Az egészségügyi felszerelést a mindig a hátizsákban kell tárolni.

———————————————————————————————————-

A szabályzatot igyekszünk folyamatosan finomítani/pontosítani, azért, hogy mindenki számára érthető és világos legyen. Amennyiben a szabályzattal kapcsolatban észrevételed van kérlek jelezd.

A szabályok nem ismerete nem mentesít a betartásuk alól!

Kézikönyv: link

A csapatba való jelentkezés/bekerülés menete. link

A csatlakozáshoz szükséges további lépéseket a csatlakozás menete menüpontban találhatod meg.

A szabályzat az alábbi linken pdf formátumban letölthető. link

2016.11.30.                                                                                                  M.A.R.K. Alakulat